Cadillac CTS Custom Wood Dash Kit
Honey Burlwood Dash Trim Kit installed on a Cadillac CTS